vkadri.com http://vkadri.com ua http://pl.vkadri.com http://pl.vkadri.com ВКадрі.ком QCMS <![CDATA[vorskla: Площа перед стадіоном "Ворскла" LIVE]]> http://pl.vkadri.com/video/vorskla-ploshcha-pered-stadionom-vorskla-live-2629995.html http://pl.vkadri.com/video/vorskla-ploshcha-pered-stadionom-vorskla-live-2629995.html Полтава ]]> Sat, 19 Jan 2019 22:25:06 +0200 <![CDATA[Телеканал Лтава: Сьогодні полтавську міську ялинку на Театральній площі закрили]]> http://pl.vkadri.com/video/telekanal-ltava-sohodni-poltavsku-misku-ialynku-na-teatralnii-ploshchi-zakryly.html http://pl.vkadri.com/video/telekanal-ltava-sohodni-poltavsku-misku-ialynku-na-teatralnii-ploshchi-zakryly.html Полтава ]]> Sat, 19 Jan 2019 20:21:04 +0200 <![CDATA[mistotvpoltava: погода на 20 01]]> http://pl.vkadri.com/video/mistotvpoltava-pohoda-na-20-01.html http://pl.vkadri.com/video/mistotvpoltava-pohoda-na-20-01.html Полтава ]]> Sat, 19 Jan 2019 19:50:07 +0200 <![CDATA[Телеканал Лтава: 14.01.2019. Новини. 19:00]]> http://pl.vkadri.com/video/telekanal-ltava-14-01-2019-novyny-19-00-2629798.html http://pl.vkadri.com/video/telekanal-ltava-14-01-2019-novyny-19-00-2629798.html Полтава ]]> Sat, 19 Jan 2019 19:19:04 +0200 <![CDATA[Телеканал Лтава: У Полтаві близько 700 людей пірнули в ополонку на Водохреще]]> http://pl.vkadri.com/video/telekanal-ltava-u-poltavi-blyzko-700-lyudei-pirnuly-v-opolonku-na-vodokhreshche.html http://pl.vkadri.com/video/telekanal-ltava-u-poltavi-blyzko-700-lyudei-pirnuly-v-opolonku-na-vodokhreshche.html Полтава ]]> Sat, 19 Jan 2019 19:19:04 +0200 <![CDATA[Телеканал Лтава: На водозаборі «Полтававодоканалу» освятили воду]]> http://pl.vkadri.com/video/telekanal-ltava-na-vodozabori-poltavavodokanalu-osviatyly-vodu.html http://pl.vkadri.com/video/telekanal-ltava-na-vodozabori-poltavavodokanalu-osviatyly-vodu.html Полтава ]]> Sat, 19 Jan 2019 18:48:03 +0200 <![CDATA[Полтавське ТБ: Закинутий будинок з історією]]> http://pl.vkadri.com/video/poltavske-tb-zakynutyi-budynok-z-istoriieyu.html http://pl.vkadri.com/video/poltavske-tb-zakynutyi-budynok-z-istoriieyu.html Полтава ]]> Sat, 19 Jan 2019 17:43:09 +0200 <![CDATA[Новости Полтавы на 0532.ua: Водохреща Храм Іоана Воїна]]> http://pl.vkadri.com/video/novosty-poltavi-na-0532-ua-vodokhreshcha-hram-ioana-voina.html http://pl.vkadri.com/video/novosty-poltavi-na-0532-ua-vodokhreshcha-hram-ioana-voina.html Полтава ]]> Sat, 19 Jan 2019 16:11:32 +0200 <![CDATA[vorskla: Площа перед стадіоном "Ворскла" LIVE]]> http://pl.vkadri.com/video/vorskla-ploshcha-pered-stadionom-vorskla-live-2629527.html http://pl.vkadri.com/video/vorskla-ploshcha-pered-stadionom-vorskla-live-2629527.html Полтава ]]> Sat, 19 Jan 2019 14:09:05 +0200 <![CDATA[vorskla: Antalia test 1]]> http://pl.vkadri.com/video/vorskla-antalia-test-1.html http://pl.vkadri.com/video/vorskla-antalia-test-1.html Полтава ]]> Sat, 19 Jan 2019 14:09:05 +0200 <![CDATA[Полтавське ТБ: Свята вода в річці та пляшках: як святкували Водохреще в Полтаві]]> http://pl.vkadri.com/video/poltavske-tb-sviata-voda-v-richtsi-ta-pliashkakh-iak-sviatkuvaly-vodokhreshche-v-poltavi.html http://pl.vkadri.com/video/poltavske-tb-sviata-voda-v-richtsi-ta-pliashkakh-iak-sviatkuvaly-vodokhreshche-v-poltavi.html Полтава ]]> Sat, 19 Jan 2019 14:06:04 +0200 <![CDATA[Полтава Свобода: "Лежачі поліцейські" в Полтаві/ Людмила Матвійчук та Дмитро Бурмака]]> http://pl.vkadri.com/video/poltava-svoboda-legachi-politseiski-v-poltavi-lyudmyla-matviichuk-ta-dmytro-burmaka.html http://pl.vkadri.com/video/poltava-svoboda-legachi-politseiski-v-poltavi-lyudmyla-matviichuk-ta-dmytro-burmaka.html Полтава ]]> Sat, 19 Jan 2019 13:17:21 +0200 <![CDATA[Полтавське ТБ: Жіночий баскетбольний клуб "Полтава" тренується за новою програмою]]> http://pl.vkadri.com/video/poltavske-tb-ginochyi-basketbolnyi-klub-poltava-trenuietsia-za-novoyu-prohramoyu.html http://pl.vkadri.com/video/poltavske-tb-ginochyi-basketbolnyi-klub-poltava-trenuietsia-za-novoyu-prohramoyu.html Полтава ]]> Sat, 19 Jan 2019 12:02:04 +0200 <![CDATA[Новости Полтавы на 0532.ua: З глибини ополонки]]> http://pl.vkadri.com/video/novosty-poltavi-na-0532-ua-z-hlybyny-opolonky.html http://pl.vkadri.com/video/novosty-poltavi-na-0532-ua-z-hlybyny-opolonky.html Полтава ]]> Sat, 19 Jan 2019 11:32:03 +0200 <![CDATA[Полтавське ТБ: Полтавці скаржаться на те, як їздять маршрутки "Івонченці-Лугова"]]> http://pl.vkadri.com/video/poltavske-tb-poltavtsi-skargatsia-na-te-iak-izdiat-marshrutky-ivonchentsi-luhova.html http://pl.vkadri.com/video/poltavske-tb-poltavtsi-skargatsia-na-te-iak-izdiat-marshrutky-ivonchentsi-luhova.html Полтава ]]> Sat, 19 Jan 2019 11:31:07 +0200 <![CDATA[Кременчуцьке Громадське Телебачення: Свято Водохреща в Кременчуці - Громадське.Кременчук]]> http://pl.vkadri.com/video/kremenchutske-hromadske-telebachennia-sviato-vodokhreshcha-v-kremenchutsi-hromadske-kremenchuk.html http://pl.vkadri.com/video/kremenchutske-hromadske-telebachennia-sviato-vodokhreshcha-v-kremenchutsi-hromadske-kremenchuk.html Полтава ]]> Sat, 19 Jan 2019 11:03:06 +0200 <![CDATA[vorskla: Площа перед стадіоном "Ворскла" LIVE]]> http://pl.vkadri.com/video/vorskla-ploshcha-pered-stadionom-vorskla-live-2629348.html http://pl.vkadri.com/video/vorskla-ploshcha-pered-stadionom-vorskla-live-2629348.html Полтава ]]> Sat, 19 Jan 2019 05:53:39 +0200 <![CDATA[vorskla: Тренувальний нон-стоп ворсклян у турецькому Сіде]]> http://pl.vkadri.com/video/vorskla-trenuvalnyi-non-stop-vorsklian-u-turetskomu-side.html http://pl.vkadri.com/video/vorskla-trenuvalnyi-non-stop-vorsklian-u-turetskomu-side.html Полтава ]]> Fri, 18 Jan 2019 23:10:03 +0200 <![CDATA[mistotvpoltava: Новини 18.01.2019]]> http://pl.vkadri.com/video/mistotvpoltava-novyny-18-01-2019.html http://pl.vkadri.com/video/mistotvpoltava-novyny-18-01-2019.html Полтава ]]> Fri, 18 Jan 2019 22:08:04 +0200 <![CDATA[Телеканал Лтава: Полтавські "моржі" радять як правильно пірнати в ополонку]]> http://pl.vkadri.com/video/telekanal-ltava-poltavski-morgi-radiat-iak-pravylno-pirnaty-v-opolonku.html http://pl.vkadri.com/video/telekanal-ltava-poltavski-morgi-radiat-iak-pravylno-pirnaty-v-opolonku.html Полтава ]]> Fri, 18 Jan 2019 21:37:05 +0200